Algemene Voorwaarden

Voor alle gebruikers/bezoekers van VindOuderenHulp.nl zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

Verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid

VindOuderenHulp.nl is een online platform dat vraag en aanbod bij elkaar brengt. In dit geval hulpzoekende en hulpaanbieders. VindOuderenHulp.nl heeft slechts een faciliterende rol in het samenbrengen van vraag en aanbod. Het is belangrijk om op te merken dat VindOuderenHulp.nl geen bemiddelende of controlerende rol heeft. Hiermee zijn de verantwoordelijkheden van VindOuderenHulp.nl beperkt en liggen deze grotendeels bij de gebruikers (hulpzoekende en hulpaanbieders) van het platform. De verantwoordelijkheden van de gebruikers evenals de beperkingen in verantwoordelijkheden, en hiermee aansprakelijkheid, van VindOuderenHulp.nl worden hieronder verder toegelicht:

 1. VindOuderenHulp.nl maakt het mogelijk voor hulpaanbieders om een profiel aan te maken op het platform. Verder zorgt VindOuderenHulp.nl ervoor dat de aangemaakte profielen van hulpaanbieders zichtbaar worden voor andere gebruikers op het platform. De inhoud van een profiel wordt door een gebruiker zelf aangemaakt. Gebruikers dienen hierbij hun profiel naar waarheid en met een voldoende mate van gepastheid in te vullen. VindOuderenHulp.nl controleert de inhoud en juistheid van de profielen van gebruikers niet. VindOuderenHulp.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud en de juistheid van de profielen van gebruikers.
 2. VindOuderenHulp.nl maakt het mogelijk voor gebruikers om via het platform met elkaar in contact te komen ten behoeve van de hulpvraag of het hulpaanbod. VindOuderenHulp.nl heeft geen controle op het eventuele contact dat tussen gebruikers tot stand komt via het platform of daarbuiten en kan hier op geen enkele manier verantwoordelijk voor zijn.
 3. Gebruikers maken zelf de keuze of zij met elkaar een dienstverleningsovereenkomst willen aangaan. VindOuderenHulp.nl heeft hier geen controle op en kan hier op geen enkele manier verantwoordelijk voor zijn. Gebruikers dienen elkaar zelf te beoordelen op oprechtheid en betrouwbaarheid.
 4. VindOuderenHulp.nl kan de geschiktheid en bekwaamheid van hulpaanbieders niet garanderen. Hulpzoekende dienen dit zelf te beoordelen. VindOuderenHulp.nl screent hulpaanbieders niet en de hulpaanbieders zijn niet in dienst van VindOuderenHulp.nl. VindOuderenHulp.nl is eveneens niet verantwoordelijk voor prestaties aan hulpaanbieders.
 5. VindOuderenHulp.nl is niet verantwoordelijk voor het uitvoeren van betalingen. VindOuderenHulp.nl kan niet garanderen dat hulpzoekende aan de eventuele betalingsverplichtingen richting de hulpaanbieders zullen voldoen. Hulpaanbieders dienen dit zelf te beoordelen. VindOuderenHulp.nl screent hulpzoekende niet.
 6. VindOuderenHulp.nl is op geen enkele manier aansprakelijk voor misbruik, conflicten, schade, het niet naleven van gemaakte werkafspraken of uitbetalingen, of wetsovertredingen, voortkomend uit contacten of overeenkomsten tussen gebruikers.
 7. VindOuderenHulp.nl controleert niet of gebruikers een strafblad hebben. U dient dit eventueel zelf na te gaan. Gebruikers kunnen elkaar om een verklaring omtrent gedrag (VOG) verzoeken.
 8. VindOuderenHulp.nl is bedoeld voor het zoeken naar en aanbieden van hulp en/of gezelschap. VindOuderenHulp.nl is niet bedoeld voor het zoeken naar en aanbieden van medische zorg.
 9. Hulpaanbieders zijn zelf verantwoordelijk voor het aangeven van inkomsten voor de inkomstenbelasting, het afsluiten van eventuele verzekeringen en een eventuele pensioenopbouw.
Betalingen en lidmaatschap
 1. Voor hulpzoekende is het niet nodig om zich aan te melden op VindOuderenHulp.nl. Hulpzoekende kunnen zonder kosten of lidmaatschap gebruik maken van het platform.
 2. Hulpaanbieders kunnen van het platform gebruik maken door zich aan te melden. Aan een lidmaatschap bij VindOuderenHulp.nl kunnen kosten verbonden zijn.
 3. Lidmaatschappen van hulpaanbieders hebben een beperkte geldigheid en verlopen na een bepaalde looptijd. Informatie over actuele kosten en de geldigheidsduur van de lidmaatschappen zijn te vinden op het platform.
 4. VindOuderenHulp.nl heeft het recht de kosten voor een nieuw lidmaatschap op elk geweest moment aan te passen. Bij het afsluiten van een lidmaatschap, zijn hierbij altijd de actuele kosten zichtbaar met de bijbehorende geldigheidsduur.
 5. Na het verlopen van een lidmaatschap worden door VindOuderenHulp.nl enkele notificatie berichten verstuurd per e-mail. De hulpaanbieder heeft na verlopen van een lidmaatschap de mogelijkheid het lidmaatschap (tegen betaling) te verlengen.
 6. Betaling aan VindOuderenHulp.nl voor een lidmaatschap gebeurt via eenmalige overschrijving met iDeal. VindOuderenHulp.nl werkt niet met automatische incasso’s of abonnementen.
 7. U dient 18 jaar of ouder te zijn om lid te mogen worden van het platform.
 8. U dient geen strafblad te bezitten om lid te mogen worden van het platform.
 9. Het is niet toegestaan uw account aan een ander te verkopen of uit te lenen. Daarnaast dient u misbruik van uw account te voorkomen. Andersom is het niet toegestaan het account van iemand anders te gebruiken.
 10. De diensten die hulpaanbieders leveren zijn betaalde diensten. Hulpzoekende kunnen gratis gebruik maken van het platform, maar dienen wel te betalen voor de uiteindelijke diensten van de hulpaanbieders die via VindOuderenHulp.nl gevonden kunnen worden. Betalingen tussen gebruikers verlopen niet via VindOuderenHulp.nl. Gebruikers zijn hier zelf verantwoordelijk voor en dienen hier zelf goede afspraken over te maken. Gebruikers maken samen ook afspraken over de tarieven.
Aanpassen en verwijderen van accounts
 1. VindOuderenHulp.nl heeft het recht (zonder opgaven van reden of overleg) accounts van gebruikers aan te passen of te verwijderen. Wij doen dit echter alleen binnen redelijkheid en bij voorkeur pas nadat de gebruiker de kans heeft gekregen zelf op de spelende bezwaren te kunnen reageren. Niet allesomvattende reden voor het aanpassen of verwijderen van een gebruikersaccount door VindOuderenHulp.nl kunnen zijn dat een profiel als ongepast wordt beschouwd of na het ontvangen van een klacht betreft de oprechtheid of betrouwbaarheid van de hulpaanbieder. Na aanpassen of verwijderen van een account door VindOuderenHulp.nl heeft de hulpaanbieder geen recht op teruggave van de lidmaatschapskosten.
Garanties op vinden hulp of opdracht(en)
 1. VindOuderenHulp.nl kan niet garanderen dat 1) hulpzoekende geschikte hulp kunnen vinden 2) hulpaanbieders (voldoende) opdrachten krijgen aangeboden, na aanmelden op het platform. Betalende klanten hebben hierbij geen recht op teruggave van de lidmaatschapskosten. Uiteraard is het wel het streven van VindOuderenHulp.nl om het vraag en aanbod op het platform zo groot mogelijk te maken, met hiertussen tevens een goede balans.
Privacy Zie hiervoor de privacyverklaring.

Datum 29-08-2018